مقاله تاخير در تشخيص و درمان سرطان پستان و عوامل موثر بر آن: نقش پزشكان و سيستم درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در بيماريهاي پستان ايران از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تاخير در تشخيص و درمان سرطان پستان و عوامل موثر بر آن: نقش پزشكان و سيستم درماني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله تاخير درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: مهرداد ندا
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت شهپر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاخير در تشخيص و درمان سرطان پستان مقوله مهمي است كه مي تواند باعث تشخيص بيماري در مراحل پيشرفته تر و نهايتا افزايش مرگ و مير و كاهش ميزان بقاي بيماران شود. اين مطالعه با هدف بررسي تاخير در تشخيص و درمان سرطان پستان طراحي گرديد و در طي آن ۲۳۳ بيمار مبتلا به سرطان پستان از آذرماه ۱۳۸۰ تا بهمن ماه ۱۳۸۱ بررسي شدند. همه بيماران طبق گزارش آسيب شناسي مبتلا به سرطان پستان بودند و درمان آنها طي يك سال قبل انجام شده يا در حال انجام بود. ميزان تاخير بر اساس فاصله زماني بين اولين ويزيت پزشك با اولين اقدام درماني محاسبه شد و به دو فاز كمتر از ۳ ماه يا ۳ ماه و بيشتر طبقه بندي گرديد. عوامل مرتبط با استفاده از آناليز رگرسيون بررسي شدند.
در مجموع تعداد ۲۳۳ بيمار از نظر تاخير در سيستم درماني بررسي شدند كه در %۳۰٫۳ از آنها تاخير بيشتر از ۳ ماه از زمان اولين مشاوره پزشكي تا شروع درمان وجود داشت. پس از انجام آناليز مشاهده شد كه كمتر بودن سن بيماران با تاخير سيستم رابطه داشته است (OR = 2.4 و %۹۵ CI=1.1 – ۵٫۲)، به اين شرح كه ميزان تاخير ناشي از پزشكان و سيستم درماني در افراد كمتر از ۴۰ سال بيشتر از حدانتظار بود. همچنين بين وضعيت مالكيت منزل (شخصي يا استيجاري) و تاخير سيستم پزشكي ارتباط معني داري مشاهده شد: ( %۹۵ CI=1.3 – 8.1 و OR=3.2).
در مجموع با توجه به تاخير ۳۰ درصدي در فاز مربوط به پزشكان و سيستم بهداشتي – درماني و تاثير عواملي همچون سن پايين بيماران بر آن، به نظر مي رسد بايستي بر نقش آموزش در سرطان پستان تاكيد و تسهيلات لازم جهت تشخيص و درمان بيماران بهينه سازي شود.