مقاله تاريخچه رسوب گذاري سازند گچساران (پوش سنگ مخزن آسماري) در ميدان نفتي آب تيمور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش نفت از صفحه ۳۰ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تاريخچه رسوب گذاري سازند گچساران (پوش سنگ مخزن آسماري) در ميدان نفتي آب تيمور
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند گچساران
مقاله ميدان نفتي آب تيمور
مقاله فروافتادگي دزفول
مقاله حوضه فورلندي زاگرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حرمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: اميري بختيار حسن
جناب آقای / سرکار خانم: باوي عويدي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند گچسارن، پوش سنگ مخزن آسماري در ميدان نفتي آب تيمور در زير پهنه فروافتادگي دزفول واقع شده است. مطالعه نمودارهاي چاه پيمايي اشعه گاما، آناليزهاي ميكروسكوپ الكتروني روبشي و پتروگرافي ۲۰۰ مقطع ميکروسکوپي تهيه شده از خرده سنگ هاي حاصل از حفاري در ميدان نفتي آب تيمور نشان داد كه توالي ۷۰۰ متري سازند گچساران از انيدريت، نمک، مارن هاي خاکستري و قرمز به همراه ميان لايه هايي از سنگ هاي کربناته تشكيل شده است. رسوبات اين سازند داراي سيكل هايي با مقياس کوچک و با تناوب بالا است كه به نظر مي رسد نوسانات درياي کم عمق ناشي از فرايندهاي يخچالي، فعاليت هاي تکتونيکي، رسوب گذاري رسوبات با خواص پلاستيکي و فرونشيني ممتد حوضه فورلندي زاگرس سبب تشکيل آنها شده است. رسوب گذاري چرخه اي سازند گچساران با پيشروي دريا و گسترش درياي کم عمق آغاز مي شود که با رسوب گذاري مارن و سنگ آهك هاي حاوي فوناي لاگوني مشخص مي شود. در ادامه، تبخير باعث كاهش فضاي رسوب گذاري شده كه با گسترش محيط هاي سبخايي همراه بوده است. آخرين بقاياي پسروي دريا باعث ايجاد کفه نمکي در مركز حوضه شده است که دستخوش سه مرحله سيلاب، تغليظ و خشک شدگي قرار داشته است. سيكل هاي رسوبي سازند گچساران شباهت زيادي به بسياري از تبخيري هاي قديمي مانند سازند عرب به سن ژوراسيک فوقاني و نيز سبخاهاي عهد حاضر در سواحل جنوبي خليج فارس دارند.