مقاله تاريخچه مطالعاتي Oioceros atropatenes و Prostrepsiceros aff. rotundicornis ،Protragelaphus skouzesi (پستانداران، زوج سمان) از طبقات استخواندار مراغه، شمال غربي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: تاريخچه مطالعاتي Oioceros atropatenes و Prostrepsiceros aff. rotundicornis ،Protragelaphus skouzesi (پستانداران، زوج سمان) از طبقات استخواندار مراغه، شمال غربي ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتيلوپ
مقاله بوويده آ
مقاله پونسين
مقاله فسيل شناسي مهره داران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي صدف
جناب آقای / سرکار خانم: پورابريشمي زين العابدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبقات استخواندار مراغه يکي از لايه هاي حاوي فسيل هاي پستانداران شناخته شده ميوسن پاياني-پليوسن زيرين مي باشد که در شمال و شرق شهرستان مراغه و در شيب هاي جنوبي کوه آتشفشاني سهند، آذربايجان، شمال غرب ايران، واقع شده است. فوناي مراغه، به خاطر شباهتي که به فوناي پستانداران ساير کشورها نظير ترکيه و يونان دارد و نيز به عنوان يکي از حلقه هاي ارتباطي فوناي ساوانا در پونسين، از لحاظ پالئواکولوژيکي و پالئوجغرافي، حایز اهميت است. در اين منطقه، محيط گذر درخت زار-علفزار به استپي بوده است. فسيلِ هاي پستانداران در يک محيط رسوبي رودخانه اي-نيمه درياچه اي-سيلابي و با حمل شدگي انتخابي توسط آب به فرم لنزي شکل در بين رسوبات مدفون شده اند.
سه گونه آنتيلوپ Prostrepsiceros rotundicornis، Oioceros atropatenes و Protragelaphus skouzesi، مربوط به خانواده بوويده-آ، پستانداران، از ميوسن فوقاني توسط هسته هاي شاخ و چند رديف دنداني منسوب به آنها، مورد مطالعه قرار مي گيرند.