سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون مقدس نژاد – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید نژادسیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران را ه وترابری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله به کارهای انجام شده در مورد کمانش جانبی ریلهای جوشکاری پیوسته CWR اشاره م یشود و روشهای کلاسیک اولیه و تکمیلی، روش پروفسور مییر برای خط مستقیم و قوسی و روش انرژی آقای مییای مختصرا شرح داده م یشود.