سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم قاسمی نوقابی – گروه زمین‌ شناسی – دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین‌ شناسی – دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نجفی – گروه زمین‌ شناسی – دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله محبوبی – گروه زمین‌ شناسی – دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ماسه سنگ‌های گلاکونیتی آلبین – سنومانین ( سازند آیتامیر ) بار در حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران گسترش دهد. می‌سازد از رخسار هی ماسه سنگی، گل سنگی و مقادیر کمی از سنگ‌های آهکی تشکیل شده است. دانه‌های گلاکونی یکی از اجزای تشکیل دهنده در تمام راه سنگ‌های سیلیسی آماری است به طوری که باعث سیمای سبز زیتونی در این ‌سازند شده است. اختصاصات رخسار هی شناسایی شده و تغییرات جانبی و عمودی آن‌ها نشان می‌دهد که سنگ‌های سازنده آیتامیر در برش گردن من مزدوران و چاه شماره نه گنبدلی در شرایط لاگونی تا دریای کم عمق و تحت اثر امواج و طوفان بر جای گذاشته شده‌اند. مطالعات سطح الارضی و تحت الارضی سازنده آیتامیر نشان می‌دهد که این سنگ‌ها در طی پنج سکانس رسوبی رده سوم تشکیل شده‌اند. تمامی مرزهای سکانسی به‌استثنای مرز فوقانی سکانس پنجم از نوع SB2 است. منحنی تغییرات سطح آب دریا در ناحیه مورد مطالعه فقط در زمان سنومانین در هنگام افت سطح آب دریا با منحنی‌های جهانی تطبیق کامل دارد.