سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده مریم مرتضوی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم
سیدرضا موسوی حرمی –
اسداله محبوبی –
مهدی نجفی –

چکیده:

سازند شوریجه با سن نئوکومین درمنطقه سفید سنگ واقع در شمال شرق فریمان مورد مطالعه قرارگرفته است مطالعات بافت و ساختارهای رسوبی این سازند در صحرا منجر به شناسایی سه مجموعه لیتوفاسیس گراولی ، ماسه ای و گلی و پنج عنصر ساختاری شده است. براساس داده های فوق سازند شوریجه در سیستم رودخانه ای ( بریده بریده با بستر گراولی) برجای گذاشته شده است با توجه به مشخصه های دقیق بافتی و ترکیب کانی شناسی دو مجموعه پتروفاسیس کنگلومرایی ( پلی میکتیک ) و ماسه سنگی (لیتارنایت، ساب لیتارنایت و ساب آرکوز) برای این سازند تعریف شده است.