سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر حیدری – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله محبوبی –
سیدرضا موسوی حرمی –

چکیده:

سازند چهل کمان به سن پالئوسن بالایی(تانتین) یکی از سازندهای حوضه رسوبی کپه داغ است که عمدتا از سنگ آهک همراه با میان لایه هایی از شیل آهکی تشکیل شده است. این سازند به طور همشیب روی سازند سیلیسی آواری پسته لیق و در زیر سازند شیلی خانگیران قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعات سازند چهل کمان در شمال غرب روستای گرماب در غرب منجر به شناسایی ۴ مجموعه رخساره ای (شامل ۱۶ رخساره) شده است که در کمربندهای دریای باز (open marine)، پشته (shoal)، لاگون (lagoon) و پهنه جزر و مدی (tidal flat) بر جای گذاشته شده اندو آنالیز چینه نگاری سکانسی این سازند منجر به شناسایی ۴ سکانس رسوبی رده سوم در مجموعه سنگ های رسوبی مورد مطالعه شده است که توسط مرزهای سکانسی نوع دوم از یکدیگر تفکیک شده اند. منحنی تفسیری تغییرات سطح دریا در این توالی ها با منحنی های جهانی تا حدودی انطباق نسبی نشان می دهد امید است داده های این تحقیق و تلفیق آن با شرق بتواند در بازساری جغرافیای دیرینه حوضه رسوبی کپه داغ در زمان پالئوسن مورد استفاده قرار گیرد.