سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده مهدی پور – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
سیمین مهدی پور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
نجمه حاج سیدعلی خانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

خشکی اکثر مناطق ایران و نیاز شدید هر منطقه به آب جهت پیشرفت موجب شد تا ایرانیان با هوش فنی را اختراع کنند که آب زیر زمینی را از بالا به مناطق کم آب پایین دست انتقال دهند.
قنات در لغت به معنای نیزه است که بعدها به عنوان کانال و مجرای آب و معادل کاریز به کار رفته است ایین ابداع خارق العاده شرقیان یکی از پیچیده ترین و شگفت انگیزترین ابداعات تاریخ بشر است که برای رفع یکی از نیازهای مهم و حیاتی جوامع بشری، یعنی آبرسانی به مناطق کم آب، به وجود امده است. بهگواه تاریخ این فن آوری مهم از ابتکارات ایرانیان بوده و به تدریج به سایر مناطق جهاناز جمله آفریقا، چین و حتی بخش هایی از امریکای جنوبی چون شیلی راه یافته است.
قنات از زمان های خیلی درو و از زمان های باستان یکی از منابع تامین کننده آب شرب و کشاورزی و موجبات آبادانی و ایجاد کار و فعالیت شهری و روستایی بوده است. بزرگ ترین کانونی که در آن قنات به عنوان اصلی ترین منبع تامین کننده آب شناخته یمشود، اطراف کویرهای ایران است که تمدن های قناتی نیز اکثرا در این مناطق شکل گرفته است. بی شک پدیده شگفت انگیز و تاریخی قناتامکان آبادسازی بیشتری را فراهمنموده و اگر این سیستم ابداع نمی شد شاید بسیاری از واحه ها وشهرهای حواشی کویر ایران، عربستان و صحرای افریقا وجود نداشت. در این مقاله سعی بر آن است تا به بررسی پیدایش قنات ها و تاثیر آن بر تمدن ایرانیان پرداخته شود.