سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ملائی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
محمد محرابی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

پیدایش و رواج تکنولوژی قنات که به کمک آن می توان مقدار قابل توجهی از ابهای زیر زمینی را جمع اوری و به سطح زمین رساند، باعث گسترش ابادیها و ایجاد بخشهای کشاورزی و دامداری بخصوص در مناطق خشک تر گردیده است. طبق بررسی محققین، تکنیک قنات در دوره ساسانیان به غرب کوههای زاگرس واقع گردیده که بیش از ۹۰ درصد آن را کوهها و تپه ها تشکیل داده است. این استان با داشتن رودخانه ها و چشمه های زیاد از این تکنولوژی بی بهره نبوده است و بیش از ۱۶۰ رشته قنات در سطح استان شناسایی گردیده است که علاوه بر تامین آب شرب حدود ۲۰۰۰ زارع، برای بیش از ۲۴۰۰ هکتار اراضی زراعی خود را تامین مینمایند و در بعضی مناطق برای راه اندازی آسیابهای اردی مورد استفاده بوده اند هیچگونه نشوته ای در رابطه با قناتها و قدمت آنها موجود نیست. تنها روایات محلی است که همهمتفق القول مدعی هستند که این قنوات متعلق به زمان گبر است. با توجه به بنای این قنوات و نام بعضی ا زآنهاو همچنین وجود آنها در محل آثار باقیمانده از قبل از اسلام همه دلالت بر احداث آنها قبل از اسلام و در زمان ساسانیان می باشد در این مقاله تاثیر تغذیه مصنوعی بر یکی ازقناتهای استان نشان داده شده است.