سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی نصیبی – مرکز توسعه آموزش پزشکی

چکیده:

سمپوزیوم آموزش دانشگاهی جامعه نگر تغذیه با هدف ایجاد انگیزه برای ارتقاء همه جانبه آموزش دانشگاهی در مسئولین آموزشی و اجرایی و با توجه به مبحث "از علم تا عمل" چهارمین کنگره تغذیه ایران سعی در ارائه مطالبی نموده که چگونگی به عمل در آوردن علم را به نمایش می گذارد. برای این منظور سمپوزیوم با تعاریف مکتبهای مختلف سیاسی- اجتماعی نسبت به علم جامعه نگری شروع و پس از ارائه تاریخچه مختصری از پزشکی اجتماعی قدیم و جدید و پزشکی جامعه نگر در جهان به مرور تجربه سیستم پزشکی جامعه نگر در زلاندنو می پردازد. پس از این مقدمه جامع که چگونگی پیدایش تفکر جامعه نگری در علم را مختصرا توضیح می دهد بحث سمپویوم وارد عمل شده و برنامه عملی طراحی شده برای سیستم آموزش جامعه نگر دانشگاهی را توضیح می دهد. این برنامه عملی بر اساس برنامه پیشنهادی جامعه نگر کردن آموزش دانشگاهی که به وسیله کمیته کارشناسی آموزش جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طراحی شده است نوشته شده. هدف اصلی برنامه بررسی راههای انطباق آموزش دانشگاهی با نیازهای آموزشی و خدماتی تغذیه ای جامعه می باشد که به ترتیب اهداف ویژه ای را برای گروههای هدف: کادر سیاستگزاری و اجرایی دانشگاهی، کادر هیئت علمی, دانشجویان و جامعه انتخاب و برنامه عملی آنها را به نظم درآورده است. بدین ترتیب سپوزیوم در پنج قسمت مطالب خود را به به وسیله چهار سخنران ارائه می گردد تنظیم نموده: