سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد حاتمی – استادیار پژوهشی ، پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی – پژ
محمد ادیب قپانوری – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاو

چکیده:

امروزه از مین های دریایی به عنوان سلاحی کارآمد برای مقاصد بازدارندگی، تهاجمی و حفاظتی آبی و به خصوص در اطراف بنادر و سواحل استفاده می گردد. تاریخچه مین های دریایی مبین این امر است که برای بردن درصد موفقیت در جنگ های دریایی و نیز صدمه و نیز صدمه زدن به دشمن، یک کشور ناگزیر به استفاده از مین ها در برنامه های تسلیحاتی خود می باشد. شاید بتوان گفت که مهم ترین مزیت مین های دریایی در این است که بر خلاف دیگر جنگ افزارهای دریایی که دارای سیستم رهگیری هدف می باشند، مین ها به هیچ گونه سیستم رهگیری نیاز نداشته و در واقع هدف بهسمت مین حرکت می کند. چ
در این مقاله ابتدا به تاریخچه مختصری در مورد مینها دریایی ونحوه پیدایش آنها پرداخته شده است. پس از آن انواع مین های دریایی از جنبه های مختلف طبقه بندی شده اند و سپس در یک دسته بندی جامع به معرفی انواع مین های دریایی پرداخته شده است. در ایندسته بندی جامع، مینهای دریایی از نظر روش تحویل، روش فعال سازی و موقعیت آنها در آب پس از تحویلمتمایز شده اند. همچنین درپایان معرفی انواع مین های دریای بنابر لزوم ایجاد شناخت از تسلیحات، یک نمونه از مین های رایج که امروزه به کار گفته می شود، نامبرده شده است.