سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

نورالدین حسین سنابادی عزیز – کارشناس مصاحبه

چکیده:

خراسان و خصوصا شهر مقدس مشهد به علت وجود مرقد مطهر اما م رضا(ع) همواره کانون توجه عاشقان آن حضرت بوده است این توجه خود زمینه ساز رشد و گسترش معارف دینی از جمله مدارس مذهبی ، خصوصا از دوره صفویه به بعد شده است و این هر دوهمواره نقش مهمی درحیات اجتماعی و فرهنگی مردم این خطه داشته است.