سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد فرهادی –

چکیده:

امروزه اهمیت صنعت خودروسازی در پیشرفت اقتصادی کشورها برهیچکس پوشیده نیست نگاهی کوتاه به روند صنعتی شدن اغلب کشورهای جهان نشان میدهد که صنایع خودروسازی این کشورها در بطن فرایند توسعه صنعتی آنها قرار داشته است زیرا این بخش از صنعت، تحرکی در دیگر صنایهع فناوری و جذب سرمایه ایجاد می کند می تواند نیروی آغازین و ادامه دهنده رشد صنعتی پویا باشد.