سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رضا مسعودی نژاد – phD candidate at bartlett school of built environment

چکیده:

مقاله حاضربه طور عمومی معطوف به اهمیت و تبیین کاربرد تاریخ شفاهی در مطالعات شهری است بهطور مشخص این مطالعه تلاش دارد تا عوامل دخیل در تولید دورنمایی از دگرگونی فضایی زندگی اجتماعی را در شهرهای ایران به کمک تاریخ شفاهی به طور روشمند تبیین کند .