مقاله تازه هاي پيشگيري با آنتي بيوتيک در دندانپزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: تازه هاي پيشگيري با آنتي بيوتيک در دندانپزشکي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي بيوتيک
مقاله اندوکارديت عفوني
مقاله ملاحظات دندانپزشکي
مقاله آنتي بيوتيک پيشگيرانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: پاك فطرت آتس سا
جناب آقای / سرکار خانم: تنكابني ارغوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيشگيري از بروز عفونت و شناخت شرايطي که با وجود نبود عفونت در دهان به دنبال انجام درمان هاي دندانپزشکي امکان بروز عفونت هاي پر عارضه را در بر دارند، از وظايف همه دندانپزشکان و متخصصيني است، که دست اندر کار حرفه دندانپزشکي هستند. با تجويز آنتي بيوتيک به منظور پيشگيري مي توان از بروز آنها جلوگيري نمود و يا احتمال وقوع آنها را به کمترين اندازه رساند.
در اين مقاله مروري سعي شد تا به گونه کامل هدف از پروفيلاکسي با آنتي بيوتيک و شناسايي بيماران نيازمند به آن و خطرات و عوارضي که سلامت اين بيماران را در صورت رعايت نکردن پروفيلاکسي تهديد مي کند و پاسخ به پرسش هاي آنها بيان گردد و با رده بندي و تعريف دقيق مناسب ترين راهکارهاي پيشگيري از بروز عفونت، گونه آنتي بيوتيک، زمان تجويز، مدت زمان مصرف و تغييراتي، که ممکن است بر پايه شرايط و موقعيت هاي ويژه، در آنها داده شود به گونه دقيق و آشکار ارايه گردند.