مقاله تازگي هاي تصويرهاي تشبيهي در تاريخ وصاف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۵۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تازگي هاي تصويرهاي تشبيهي در تاريخ وصاف
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ وصاف
مقاله تشبيه
مقاله نثر فني
مقاله آراستگي
مقاله نمونه آماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اختياري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشبيه در خيال آفريني و آراستگي متن تاريخ وصاف نقش مهمي را ايفا مي کند. وصاف الحضره، در اين اثر سعي دارد تا با بهره گيري از عناصر بياني؛ بخصوص تشبيه، منطق نثري اين کتاب را به نثر شاعرانه نزديک تر نمايد. نبود نسخه اي منقح از تاريخ وصاف و نثر مصنوع و متکلف آن، همواره موجب گرديده تا اين کتاب ارزشمند، کمتر مورد اقبال و بررسي قرار گيرد. اين پژوهش برآن است تا ضمن آشنا ساختن مخاطبان با ساختار تشبيه در تاريخ وصاف، به بررسي جايگاه آن در آراستگي نثر اين کتاب که در عين حال مهم ترين عنصر بياني آن نيز است، بپردازد. مبناي اين مقاله از جهت ساختاري بر اساس معرفي و تحليل انواع تشبيهات فارسي تاريخ وصاف از جهت ارکان، طرفين و شکل استوار گرديده، روش کار نيز بر پايه توصيف و تحليل داده ها، از ديدگاه اسلوب هاي بلاغت سنتي زبان فارسي است. ضمن اين که در پايان، بر اساس نمونه هاي آماري، جايگاه انواع تشبيه در تاريخ وصاف نشان داده شده و با ديگر صورت هاي اساسي خيال در آن مقايسه شده است. نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد که تشبيه در تاريخ وصاف، از عناصر مهم آراستگي و برجستگي کلام در آن است و در نزديکي نثر اين کتاب، به نثري شاعرانه تاثير بسزايي دارد.