سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سحر تاج بخش – کارشناس سازمان هواشناسی کشور
فرهنگ احمدی گیوی – عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله کوشش شده است با مطالعه تاشدگی تروپوپاز، اثرات این وضعیت جوی در فرایندهای چرخند زایی سطح زمین، جبهه زایی سطوح زیرین و فوقانی و چرخه عمر امواج کژ فشار معرفی شود. ضمن اینکه با یک مطالعه موردی در این زمینه. توزیع میدان PV به عنوان یک ردیاب هوای استراتوسفری و تحول آن در تروپوسفر فوقانی و همچنین بر هم کنش چرخند زایی سطح زمین و تاشدگی تروپوپاز در منطقه خاورمیانه بررسی شده است. داده های این مطالعه موردی به کمک خروجی های مدل MM5 در بررسی میدان تاوایی و بارش آماده شده است. برخی از مهمترین نتایج این مقاله به این شرح است:
ناحیه تا شدگی تروپوپاز در بخش شمال غربی جریان، بین ناوه و بالا دست پشته تشکیل می شود. بررسی توزیع میدان PV و تحول آن در استراتوسفر زیرین و تروپوسفر فوقانی،پدیده های زیادی از جمله تاشدگی تروپوپاز فرایابی می شود. مکانیزم تاشدگی ویژگی عمومی چرخندهای برون حاره ای است.