سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد فقیه احمدانی – دانشجویان رشته ی مهندسی منابع طبیعی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ب
محمدرضا دهقانی – دانشجویان رشته ی مهندسی منابع طبیعی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ب

چکیده:

این مقاله که تحت عنوان تالاب های شاهکار خلقت از زیرمجموعه بهره برداری حفاظت و توسعه پایدار اکوسیسیتم در آب های ایران به مح ضر شما ارئه می گردد در مطلع مقاله ، مقدمه ای را در مورد گذشته و حال و آینده و چگونگی دخالت بشر به عنوان عامل تأثیر گذار بر این اکوسیستم مهم و با ارزش خواهیم خواند . دو تعریف از تالاب که خود را به صورت تعاریف باز و گسترده و بسته و محدود بیان می کنند بخش دیگری از سرآغاز این مقاله خواهد بود سپس طبقه بندی انواع تالاب ها که در مقاله مذکور به چهار طبقه تقسیم خواهند شد مورد بررسی و ارائه قرار می گیرند . در پی این اطلاعات بر آن شدیم تا معیارهای مربوط به شناسایی تالاب ها را مورد بررسی قرار دهیم که این اطلاعات را در قالب ۳زیرمجموعه به صورت مع یارهای تالاب های مخصوص به فرد ، معیارهای عمومی بر اساس گیاهان و جانوران و معیارهای ویژه بر اساس پرندگان آبزی مطرح نمودیم . آگاهی و اطلاع کلی از تیپ های کلی تالاب ها نیز امری ضروری به نظر می رسد بنابراین سعی بر آن شد که این امر محقق کردد و با جمع آوری کتب و مقالات متفاوت این امر محقق گردید و در این مقاله مذکور ما با این مقوله آشنایی بیشتری خواهیم یافت . سپس مسئله اهمیت و نقش تالاب ها و مدیریت تالاب ها مطرح خواهد شد که در پی این موضوعات نتیجه گیری و در پایان کار پیشنهاداتی جهت بهبود استفاده از تالاب های شور به ویژه و حفاظت و مدیریت آن ها به محضر شما ارائه خواهد شد امید است که مورد عنایت شما قرار گیرد