مقاله تاملاتي در حوزه معني يابي از متن در زبان عربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: تاملاتي در حوزه معني يابي از متن در زبان عربي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معني
مقاله متن
مقاله خواننده
مقاله تعين
مقاله مولف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحاجي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سخن در حضور يا غيبت «معني» است. عقل و منطق حکم مي کند که حضور «معني» امري عقلاني باشد و وظيفه خواننده زدودن حجاب ها و دريافت معاني و مقاصدي باشد که به کمک نشانه هاي لفظي مطرح شده اند. در اين فرايند، نکته قابل تامل آن است که انتخاب و نام گذاري اين نشانه هاي لفظي براي مضامين و معاني و مدلولات، با توجه به ويژگي ها و عملکردي است که براي تمامي بينندگان و مخاطبان آن مدلول، قابل لمس و مشاهده است؛ از اين رو زواياي پنهان در اين نام گذاري نقشي ندارند. با اين تحليل، بهانه مسبوق بودن معني به تئوري هاي هر عصر، رنگ مي بازد و معني، امري متعين خواهد شد. البته مراد از تعين مخالفت با قرائت ها و برداشت هاي گوناگون نيست، بلکه اين استنتاجات تا زماني مي توانند پذيرفتني باشند که با قوانين زباني هم خواني داشته باشند و قرائت هاي استنباط شده با يكديگر تعارضي نداشته باشند. در اين فرايند معني يابي، دلالت هاي داخل زباني و خارج زباني تاثيرگذار هستند. از مهم ترين ابزارهاي دريافت معني که چالش هاي بسياري را در محافل فکري برانگيخته است، سه محور «متن»، «مولف» و «خواننده» هستند که سه ضلع اصلي مثلث معني يابي را تشکيل مي دهند. تعيين سهم هرکدام از اين عوامل، بستگي به نوع نگرش مخاطب و مباني نظري او دارد که در اين مقاله در صدد به چالش کشيدن اين مباني هستيم.