سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا مهرنیا – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

در سه دهه اخیر، تحلیل مولفه های مکانی با استفاده از الگوی اغتشاشی مترتب بر سامانه های طبیعی و مفاهیمنوین زمین آماری، امکان درج ملاحظات فرکتالی را در مراحل جمع آوری ، طبقه بندی ،پردازش و تلفیق اطلاعات جغرافیائی فراهم نموده است. در این پژوهش ، ضمن بررسی کاربرد اصول هندسه فرکتالی در پایگاه های اطلاعات مکانی ، به ارزیابی ساز و کار مولفه های خود تشابه- خود تمایل در تعامل با کمیت های توپولوژیکی متناسب با هر سوژه مبادرت گردیده و در خاتمه ضمن بررسی موردی پیرامون پدیده های زمین شناختی، پیشنهاداتی درجهت بهینه سازی مدیریت سامانه اطلاعات مکانی ارائه شد است.