مقاله تاملي بر آموزش پذيري مديريت آموزشي: انتقادها و ديدگاه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۱۹۷ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: تاملي بر آموزش پذيري مديريت آموزشي: انتقادها و ديدگاه ها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت آموزشي
مقاله آموزش پذيري
مقاله خصوصيات روان شناختي مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي رضواني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بهره مند آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله حاصل بررسي موقعيت مساله زايي است که برخي تحقيقات از جمله مطالعه اي در سطح دانشکده علوم تربيتي آن را به تصوير کشيده اند. آن موقعيت مساله زا عدم توفيق فارغ التحصيلان دوره هاي آکادميک مديريت آموزشي در محيط واقعي سازمان بوده است. در پي آن، اين مساله مطرح شد که چه بسا اصولا فرايند تربيت مديران فرايندي ناشدني است. بنابراين، براي بررسي موضوع” امکان سنجي آموزش مديريت “ديدگاه هاي صاحب نظران بررسي و تحليل گرديد. بر اين اساس، پرسش اساسي اين نوشتار آن است که آيا مديريت آموزشي قابل آموزش است؟ نتايج پيشينه کاوي نشان داد که گروهي از صاحب نظران به دلايلي نظير شکاف ميان تئوري و عمل مديريت قايل به امکان ناپذيري آموزش مديريت هستند. در اين مقاله، نقطه نظرات مخالفان آموزش پذيري مديريت نقد شد و چنين نتيجه شد که نقص مشاهده شده در فارغ التحصيلان، به احتمال بيشتري به کاربران نظريه هاي مديريت (آموزه هاي مديريتي) و نه دانش فعلي مديريت مربوط است. کاستي هاي اين کاربران مي تواند به دو عامل (الف) دريافت آموزش هاي نامناسب و (ب) ويژگي هاي شخصيتي غيرمتناسب با شغل مديريت، مربوط باشد. در صورت پذيرش اصل تعامل آموزه هاي مديريت با ويژگي هاي کاربر (دانشجوي مديريت آموزشي)، بايستي افرادي را در دوره هاي مديريت گزينش نمود که داراي ويژگي هاي اوليه يک مدير موفق باشند. ضمنا مي توان به راهکارهاي ديگري در آموزش مديريت در سطح سازمان هاي آموزشي انديشيد. رويکرد گردش و ارتقاي شغلي همراه با آموزش هاي ضمن خدمت مبتني بر تحقيق عمل يکي از روش هاي موثر مي باشد.