مقاله تاملي بر ديدگاه ابن سينا و شيخ اشراق در علم الهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۷۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تاملي بر ديدگاه ابن سينا و شيخ اشراق در علم الهي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابن سينا
مقاله شيخ اشراق
مقاله علم الهي
مقاله صور مرتسمه
مقاله علم عنايي
مقاله اضافه اشراقيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احسن مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله «علم الهي» يكي از دشوارترين مباحث فلسفه الهي و مورد توجه متون ديني مي باشد. اين مقاله ضمن بيان متون ديني مرتبط با موضوع، به بررسي ديدگاه ابن سينا و شيخ اشراق در اين باره مي پردازد و بيان مي کند که شيخ الریيس، علم الهي به ذات را حضوري مي داند. او علم الهي به ما سوا را علمي حصولي مي داند که از راه صور مرتسمه حاصل مي شود. از اين رو او به علم عنايي معتقد است.
شيخ اشراق نيز علم الهي به ذات را حضوري مي داند؛ اگر چه آن را با مبناي نوري خود تحليل مي کند. او علم حق به اشيا، از راه اضافه اشراقيه تبيين مي کند.
در پايان بيان خواهد شد اگر چه تبيين سهروردي در مورد علم بعد الايجاد، تحليلي صحيح و در مقايسه با ابن سينا، به متون ديني نزديک تر است؛ اما ضعف آن، اين است که در بحث علم قبل الايجاد فقط به رد ديدگاه ابن سينا پرداخته و هيچ تحليلي ارایه نمي کند؛ گرچه اين مرتبه علمي را انکار نمي کند.