مقاله تاملي بر رويکردهاي زاهدانه در تاريخ تصوف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ – بهار ۱۳۸۸ در مسكويه از صفحه ۸۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تاملي بر رويکردهاي زاهدانه در تاريخ تصوف
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زهد
مقاله جنبش زهاد
مقاله تصوف اسلامي
مقاله عرفان اسلامي
مقاله ملامتيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حائري محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: كيوانفر علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رويکرد زاهدانه، يكي از كهن ترين جريان هاي فرهنگي و اجتماعي دوره اسلامي است كه چندان كه بايد نتوانسته خود را از سايه تصوف اسلامي بيرون کشد و ابعاد خود را آن چنان كه شايسته است بشناساند. بدين منظور، اين مقاله به واكاوي گوشه اي از تاريخ و فرهنگ دوره اسلامي پرداخته است. شناسايي پيوندهاي زهد و تصوف و توجه به ويژگي هاي رويکرد زاهدانه، كه نشان دهنده سياليت اين جريان عظيم فرهنگي و اجتماعي است، بيان مي دارد كه چگونه دنياگريزي و ساده زيستي همراه با ترس از عذاب الهي به عنوان رويكرد نخستين اين جنبش، آرام آرام و به اقتضاي تغييرات سياسي-اجتماعي حاكم بر جامعه، جاي خود را به گفتمان اعتراضي و پويا در نقد انحراف از مباني اسلام در دوره اموي داد. پس از اين سرفصل مهم و در پاسخ به نيازهاي بنيادين فكري و فرهنگي، بر اساس رويكرد تغيير و تكامل، شرايط براي پذيرش خصلت هاي عرفاني مهيا گرديد.
اين مقاله با روش توصيفي ابعاد و کارکردهاي اين جريان فرهنگي را مورد بررسي قرارداده است.