مقاله تاملي بر سياست خارجي حقوق بشري آمريكا (با نگاهي به سياست آمريكا در قبال ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تاملي بر سياست خارجي حقوق بشري آمريكا (با نگاهي به سياست آمريكا در قبال ايران)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق بشر
مقاله سياست خارجي
مقاله ايالات متحده آمريكا
مقاله جمهوري اسلامي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: براتي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر تلاش دارد به كالبد شكافي سياست خارجي، حقوق بشري، آمريكا بپردازد و اين فرضيه را به آزمون گذارد كه: با ادامه وضعيت موجود در روابط ايران و امريكا، الزامات، اصول، سياست خارجي ايالات متحده آمريكا باعث تشديد و تداوم و البته گسترش، فشارهاي حقوق بشري اين كشور عليه ايران خواهد شد. مقاله از چهار بخش كلي تشكيل شده است. در بخش اول مي كوشد مباني، فكري، حقوق بشري در سياست خارجي آمريكا را تبيين كند. در بخش دوم، اين موضوع را از منظري تاريخي بررسي مي كند. در بخش سوم، به بررسي روندهاي كلي سياست گذاري حقوق بشري آمريكا و تمهيداتي كه در اين زمينه درپيش گرفته است، مي پردازد. در بخش چهارم، سياست خارجي حقوق بشري آمريكا در قبال ايران در پرتو رويه هايي كه پيش از اين وجود داشته تحليل خواهد شد. اين مقاله در پايان نتيجه مي گيرد که با روندهاي موجود، سياست خارجي حقوق بشري آمريکا در قبال ايران در آينده به وييه با اتخاذ رويکرد مبتني بر قدرت نرم يا قدرت هوشمند از سوي رييس جمهور کنوني اين کشور هم به لحاظ شدت و هم به لحاظ گسترده، نمودي بيشتر خواهد يافت.