مقاله تاملي بر مباني پارادايميک و پارادايم نگاري در مطالعات ميان رشته اي (مورد مطالعه: بازاريابي کارآفرينانه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: تاملي بر مباني پارادايميک و پارادايم نگاري در مطالعات ميان رشته اي (مورد مطالعه: بازاريابي کارآفرينانه)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاريابي کارآفرينانه
مقاله پارادايم نگاري
مقاله مطالعات ميان رشته اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني مهران
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادحسيني سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: