مقاله تاملي بر مقاله «درباره جامعه شناسي مردم مدار» و نسبت آن با علوم اجتماعي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۱۷۸ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: تاملي بر مقاله «درباره جامعه شناسي مردم مدار» و نسبت آن با علوم اجتماعي در ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مايکل بوراوي، قائم مقام انجمن جامعه شناسي در آمريکا در تيرماه سال ۱۳۸۷ سفري به ايران داشت. در همين زمينه، مقاله اي از وي در مجله انجمن جامعه شناسي ايران به چاپ رسيد. بوراوي چهار نوع وظيفه جامعه شناسي را در قالب چهار نوع جامعه شناسي به قرار زير طبقه بندي نموده است: جامعه شناسي سياست گذار که در خدمت هدفي است که کار فرمايش تعيين مي کند و درصدد است که يا با ارايه داده هاي اجتماعي براي مشکلات سفارش داده شده راه حل هايي بيابد و يا به راه حل هاي موجود مشروعيت علمي ببخشد. مقصود بوراوي از جامعه شناسي مردم مدار آن علمي است که دغدغه اش «گروه هاي مردمي» و روشش آميختن با آنان است. جامعه شناسي مردم مدار، بر عکس گفت و گويي دو طرفه بين جامعه شناس و گروه هاي مردمي شکل مي گيرد. جامعه شناسي مردم مدار اغلب به شکل گيري ارزش ها و اهدافي منتهي مي شود که به طور خود به خودي مقصود نظر طرفين گفت و گو نبوده است. جامعه شناسي حرفه اي که روش هاي صحيح و آزموده شده را به همراه چارچوب هاي مفهومي مناسب در اختيار ساير شاخه هاي جامعه شناسي قرار مي دهد و در پايان، مي توان به وظيفه جامعه شناسي انتقادي اشاره نمود که همان صحت و سقم مفاهيم و فرضيه هاي هنجاري و توصيفي جامعه شناسي حرفه اي را مورد بررسي قرار مي دهد.