مقاله تاملي بر «هستي» در انديشه شهرزوري و كانت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در معرفت فلسفي از صفحه ۲۰۱ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: تاملي بر «هستي» در انديشه شهرزوري و كانت
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مابعدالطبيعه
مقاله هستي
مقاله محمول منطقي
مقاله كانت
مقاله شهرزوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منافيان سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مسگري احمدعلي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نظر بسياري از متفكران، مساله بنيادي مابعدالطبيعه پرسش از «هستي» است. اما شهرزوري به عنوان يك فيلسوف آشنا با سنت فلسفه سينوي و كانت فيلسوف آلماني از جمله متفكراني به شمار مي روند كه ضمن انتقاد از «هستي» به مثابه امر عيني و واقعي، ابتناي مابعدالطبيعه بر «هستي» را انكار مي كنند. البته، شهرزوري در مرزهاي مابعدالطبيعه سنتي باقي مي ماند و كانت- با انتقاد از مابعدالطبيعه سنتي- نوعي مابعدالطبيعه معرفت شناختي را طرح مي كنند، اما ميان انتقادهاي آنان به «هستي»، قرابت و همسويي ويژه اي مشاهده مي شود. در اين نوشتار، با بررسي، تحليل، و مقايسه انديشه هاي اين دو فيلسوف، به اشتراك ايشان در فضاي عمومي حاكم بر مابعدالطبيعه شان اشاره خواهيم داشت. به نظر مي رسد كه چگونگي انتقاد و تحليل اين دو فيلسوف از هستي، بيان كننده نوعي نگاه منطقي به اين مقوله است، نگاهي كه راه را براي طرح و پذيرش اصالت ماهيت در سنت فلسفي هر يك از آن دو هموار مي كند.