مقاله تاملي بر چند شبهه مهدوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مشرق موعود از صفحه ۵۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تاملي بر چند شبهه مهدوي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام مهدي
مقاله شبهات
مقاله ناصر القفاري
مقاله اصول مذهب الشيعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي نصرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين نوشتار، تلاشي است براي پاسخ گويي به سه مورد از شبهاتي که توسط يکي از وهابيون معاصر، عليه انديشه مهدويت مطرح شده است. وي در شبهه نخست، کوشيده است از يک سو روايات مربوط به مکان زندگي امام مهدي را متعارض جلوه داده و از سوي ديگر، اعتقاد به غيبت آن حضرت در سرداب سامرا را به شيعيان نسبت دهد. در شبهه دوم که مربوط به مدت غيبت امام مهدي است، ادعا شده است که شيعيان در روايات خود، براي ظهور آن حضرت، زمان تعيين کرده بودند، در حالي که هيچ يک از آنها لباس واقعيت به خود نپوشيد و دروغ بودنشان آشکار شد. در شبهه سوم نيز ادعا شده است روايات مربوط به نام امام مهدي با يک ديگر در تعارضند.
در پاسخ به اين شبهات، تلاش شده است روايات مربوط به هر يك از آنها بررسي شوند. با کنکاش در اين روايات، در مي يابيم که نه اين روايات با يک ديگر تعارض دارند، نه هيچ عالم شيعي مدعي پنهان شدن امام مهدي در سرداب است و نه رواياتي که از فرج شيعيان در زمان هايي خاص سخن گفته اند، ناظر به زمان ظهور امام مهدي هستند.