مقاله تاملي بر کارنامه شعري قطران تبريزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تاريخ ادبيات (پژوهشنامه علوم انساني) از صفحه ۲۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تاملي بر کارنامه شعري قطران تبريزي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطران تبريزي
مقاله ادب دري
مقاله سبک خراساني
مقاله سنت ادبي
مقاله زبان فارسي
مقاله زبان (هاي) آذري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباري نجم الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قطران تبريزي را به عنوان نخستين شاعري مي شناسند که در سده پنجم هجري در آذربايجان و اران سرودن شعر به زبان دري را آغاز کرد؛ چنان که او خود نيز در بيتي به اين که سرسلسله شاعران آذربايجان به شمار مي آيد، فخر نموده است. شعر او از همان قرن پنجم تاکنون، از زواياي گوناگون بررسي و در تذکره ها نيز همه جا از وي به عنوان شاعري توانا تمجيد شده که شاعران پس از خود را متاثر کرده است.
شعر قطران، از يک زاويه ديگر هم استعداد کاويدن را دارد و آن تاثيري است که اين شاعر نامي، بر جريان شعرگويي در غرب ايران بر جاي نهاده است. قطران، به زبان فارسي شعر مي سرود و چون از اين زبان، به عنوان يک زبان رسمي ـ که در آن روزگار با توجه به پشتوانه هاي لازم، به اندازه کافي باليده بود ـ بهره مي جست، طبعا باعث شد که اين زبان براي شعرگويي در دربار اميران غرب ايران، به يک زبان مرسوم و جا افتاده تبديل شود و عملا ديگر زبان هاي بومي را به حاشيه براند.
اين جستار بر آن است که در حد خود، نگاهي نسبي بر کارنامه قطران بيفکند و نقش او را در به حاشيه راندن زبان هاي ايراني براي آفرينش هاي ادبي، بررسي نمايد.