مقاله تاملي در انديشه هاي عين القضات همداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در بهارستان سخن (ادبيات فارسي) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: تاملي در انديشه هاي عين القضات همداني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عين القضات
مقاله قاضي همداني
مقاله منصور حلاج
مقاله صوفيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي پوركرماني پوران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اهل ادب و عرفان پوشيده نيست که عين القضات يکي از کبار مشايخي متصوفه قرن ششم مي باشد و داراي تاليفات گرانبها و بي نظيري است اگر آثار وي چنانکه آرزوي خودش بود به ديده انصاف مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد از اتهامات وارده مبرا مي گردد و آنچه مي گويد از قرآن و احاديث و گفتار عرفا مايه مي گيرد. با اين وجود سخنانش مجمل و محتمل معاني متعهد است و همين نکته باعث ريختن خونش مي گردد.
رساله شکوي الغريب مجموعه ارزشمندي است که بسياري از حقايق و اعتقادات وي را آشکار مي سازد و در حقيقت مشخص مي نمايد که اتهامات وارده بر وي چيزي نيست مگر دستاويزي براي قتل وي و با مرگ وي خاطره شهادت حلاج در اذهان زنده مي شود.