مقاله تاملي در بيتي از حافظ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۶۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاملي در بيتي از حافظ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسكندر و آيينه
مقاله حافظ و آيينه
مقاله آتش و آيينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شوقي نوبر احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با آن كه در زمينه حافظ شناسي، تحقيقات ارزنده بسيار به عمل آمده، ولي هنوز هم در بعضي از مسايل، انديشه و قصد غايي اين «سر حلقه رندان جهان» همچنان در پرده اي از ابهام مانده است. از اين قبيل موارد بيتي است كه خواجه شيراز مضمون آن را با «آيينه اسكندر» پرداخته است. از آنجا كه آن بيت، ساخت و بياني مبهم دارد و حافظ پژوهان در معني آن اختلاف كرده اند، نگارنده در اين مقال بر آن شد كه ضمن اشاره اي نقد آميز بر نظر شارحان اشعار حافظ در اين مورد، تا آنجا كه بتواند پرده ابهام از جمال معني آن به يكسو زند.