مقاله تاملي در تحولات تاريخ نگاري عصر قاجار و عوامل آن تا پيش از انقلاب مشروطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تاملي در تحولات تاريخ نگاري عصر قاجار و عوامل آن تا پيش از انقلاب مشروطه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ نگاري دوره قاجاريه
مقاله تفکر تاريخي
مقاله ديوان سالاران اديب
مقاله سفرنامه نويسي
مقاله عصر ناصري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوي مقدم عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاريخ نگاري در دوره قاجار، ازحيث کمي و کيفي متحول و دگرگون شد. اولين نشانه هاي تغيير، در نثر و سبک نگارش تجلي پيدا کرد؛ سپس به تدريج دامنه تحول به محتوا و تاريخ نگاران کشيده شد. افق و حيطه تاريخ نگاري از محدوده جغرافيا و فرهنگ ايران زمين و سرزمين هاي هم جوار فراتر رفت و به قلمرو تاريخ جهان بسط يافت. تنوع و تکثر بي سابقه اي در نوشته هاي تاريخي و مورخان صورت گرفت. نگارش و مطالعه تاريخ از محدوده تقريبا انحصاري ديوان سالاران اديب خارج شد. معدود نويسندگاني، از اين هم فراتر رفته، محتواي مطالب تاريخي را از وصف سرگذشت شاهان و جنگ ها به مباحث اجتماعي و اقتصادي گسترش دادند و به نقادي تاريخ نگاري سنتي پرداختند و در ادامه اسلوب و فن تاريخ نويسي علمي را پايه گذاري کرده، بر درک و فهمي فلسفي از تاريخ تاکيد ورزيدند. مقاله پيشِ رو کوششي است براي تبيين کم و کيف تحولات تاريخ نگاري در عصر قاجاريه تا قبل از انقلاب مشروطه، و نيز بررسي زمينه و عواملي که سبب اين تغيير و تحول گرديد.