مقاله تاملي در زندگي و شعر خاوري شيرازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زبان و ادبيات فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۱۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تاملي در زندگي و شعر خاوري شيرازي
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديوان اشعار
مقاله قالب شعري
مقاله سبک
مقاله آرايه هاي ادبي
مقاله بازگشت ادبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرباقري فرد سيدعلي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با روي کار آمدن فتحعلي شاه قاجار، شعر و شاعري نسبت به دوره هاي افشاريه و زنديه وضعيت مساعدتري پيدا کرد. شاه قاجار که خود شعر مي سرود و خاقان تخلص مي کرد، به حمايت از شاعران پرداخت و با شکل گيري کانون جديد نهضت بازگشت در تهران، شاعران بسياري از گوشه و کنار ايران به پايتخت روي آوردند.
خاوري شيرازي يکي از شاعراني است که از شيراز به تهران مهاجرت کرد و با تکيه بر استعداد ذاتي و ممارست در انشاي نامه هاي دربار، تاريخ نگاري و شعرخواني در محافل ادبي پايتخت از نويسندگان و شاعران نسبتا صاحب نام عصر خود شد و آثار متعددي از جمله ديواني حاوي بيش از هفت هزار بيت در قالب هاي مختلف شعري چون قصيده، غزل، ترکيب بند، مثنوي، قطعه و رباعي از خود به يادگار گذاشت. در اين مقاله پس از بررسي مختصر وضعيت شعر در دوران افشاريه تا پايان دوران فتحعلي شاه، شرح حال، آثار، ديوان اشعار، گردآوري هاي ديوان و سبک شعري خاوري شيرازي به تفصيل تحليل و بررسي شده است.