مقاله تاملي در سطح ادبي مثنوي معنوي (بلاغت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تاملي در سطح ادبي مثنوي معنوي (بلاغت)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولوي
مقاله مثنوي
مقاله سبك شناسي
مقاله سطح ادبي
مقاله اقتضاي حال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضيلت بهبهاني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مثنوي معنوي منظومه معرفت شناسانه مولوي، شاعر قرن هفتم هجريست. ويژگي داستان در داستان بودن اين كتاب و ذهن سيال و عمق انديشه مولوي در مثنوي، موجب شده است كه ارتباط گسترده خواننده با آن برغم سادگي زبان و عدم استفاده از شيوه مصنوع و متكلف در آن ميسر نگردد.
مولوي، گاه ضمن اشاره به دشواريهاي ارتباط با خواننده و ذكر علل و اسباب آن دشواريها ميكوشد، تا برخي از آنها را بخواننده بشناساند و زمينه هاي لازم را براي ارتباط فراهم آورد.
بلاغت بعنوان بخشي از سطوح سه گانه يعني سطح زباني، انديشگي و ادبي كه سازنده سبك ادبي هستند؛ در مثنوي معنوي مولوي جلوه اي ويژه يافته است. اين مقاله ميكوشد به اين جنبه از ويژگيهاي سبكي منظومه روايي و داستاني مثنوي بپردازد.