مقاله تاملي در شيوه ارزشيابي و داوري در دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه آدلايد استراليا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در صفه از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاملي در شيوه ارزشيابي و داوري در دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه آدلايد استراليا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميررياحي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مدل ارزش محوري دانشكده معماري و شهرسازي، اهداف آموزشي به تنهايي مطرح نيست و مفاهيم ديگري چون توانايي ارزشيابي دانشجويان، ارزشيابي مشترك و ارزشيابي همتايان (دانشجويان هم دوره اي) نيز مدنظر قرار مي گيرد. هدف از اين روش پيشنهادي، معرفي روش هاي آموزشي نظام هاي ارزشيابي قابل قبول و مناسب به استادان و دانشجويان است.
در آموزش طراحي معماري، معيارهاي ارزشيابي و شاخص هايي كه داوري بر مبناي آن ها انجام مي پذيرد، بايد به روشني بيان شوند. براي پي بردن به سازوكارهاي رايج مورد استفاده در داوري پروژه هاي طراحي معماري، به خصوص داوري در نظام آموزشي، با مطالعه موردي سازوكارهاي داوري در دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه آدلايد استراليا با عنوان «كارگاه مجازي: فضاي وب براي همكاري و سنجش» سعي شده است معيارها و شاخص هاي داوري مقرون به يك داوري واقع بينانه استخراج و تدوين شد.