مقاله تاملي در مفهوم و بسترهاي انديشه ورزي در علوم سياسي و جامعه شناسي ايران معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات سياسي از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاملي در مفهوم و بسترهاي انديشه ورزي در علوم سياسي و جامعه شناسي ايران معاصر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انديشه سياسي
مقاله انديشه ورزي
مقاله فلسفه سياسي
مقاله نظريه سياسي
مقاله مسوليت شناسي علمي
مقاله ركود فكري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيوضي محمدرحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سير تحولات معرفتي در عرصه مطالعات علوم انساني از جمله انديشه سياسي بر اساس گرايش هاي کمتر انتقادي و بيشتر تقليدي و متاثر از ورود ترجمه اي مباحث علوم انساني، بستر انديشه ورزي سياسي و اجتماعي از قوت کافي برخوردار نبوده و حتي پس از انقلاب اسلامي نيز تقسيم بندي قابل اطمينان نحله ها و آثار در حيطه انديشه سياسي شکل نگرفته است. و اين در حالي است که مقوله توليد علم و ضرورت نظريه پردازي و انديشه ورزي سياسي و تامل در مقدمه انديشه سياسي به صورت روشمند و با اتکا به مباني معرفتي و شرايط محيطي جامعه اسلامي از اهداف استراتژيک نظام سياسي و مورد عنايت نخبگان و دستاندرکاران قرار دارد. اما به رغم شرايط و مقتضيات مناسب و تغييرات محيطي که موجب دگرگوني در سطح تقاضاي جامعه شده است. همچنان طرح اين سئوال اساسي مطمح نظر نخبگان و انديشه ورزان قرار دارد:
چه عامل يا عواملي باعث رکود فکري و تکوين انديشه ورزي در ايران معاصر و مانع از برخورد خلاق و روزآمد با مفهوم و مباحث اين حوزه از علوم انساني گرديده است.