مقاله تاملي در چيستي شهر اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات شهر ايراني اسلامي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تاملي در چيستي شهر اسلامي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر اسلامي
مقاله جهان بيني توحيدي
مقاله فرهنگ
مقاله الگوي شهر اسلامي
مقاله مباني شهر اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقي زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علي رغم آن که به تناسب و در مواضع و جايگاه هاي گوناگون، افراد بسياري (از جوامع علمي، آموزشي، مديريتي، حرفه اي و اجرايي) از «شهر اسلامي» سخن مي گويند، اما تعريف متفق القولي از اين موضوع و اثر بسيار مهم در دسترس نيست. به نظر مي رسد که مناسب ترين تعريف را مي توان و بايد از متون اصيل اسلامي و به ويژه از قرآن کريم استنتاج کرد. به همين جهت، با تبيين ويژگي هايي که براي شناخت و تعريف هر پديده لازم است (که در «مباني» و «ارکان» و «الگو» و «صفات» و «اصول» خلاصه مي شوند)، مقاله حاضر بر آن خواهد بود تا اين ويژگي ها را براي شهر اسلامي از قرآن کريم استنتاج نمايد. با توجه به اين موضوعات، نهايتا نيز تعريفي عام از شهر اسلامي ارايه مي شود، که بارزترين ويژگي آن، با عنايت به جامعيت و جاودانگي و جهاني بودن اسلام، در عدم معرفي الگوي فيزيکي و کالبدي واحد و لايتغير براي دوران و سرزمين هاي متفاوت مي باشد. مباحث مختلف مقاله، در ذيلِ ۶ عنوان اصلي: «مقدمه»، «مباني شهر اسلامي»، «ارکان شهر (به طور عام) و شهر اسلامي (به طور خاص)»، «الگو (يا اسوه) شهر اسلامي»، «جلوه ها و تجليات (چشم انداز شهر اسلامي) (اصول و راهبردهاي طراحي و برنامه ريزي و مديريت شهر اسلامي)» و «نتيجه گيري» ارايه خواهد شد.