سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدحسن شربتیان – هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی

چکیده:

امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار فرصت بزرگ فرهنگی اجتماعی و اقتصادی برای کلانشهرها و مادرشهرهای جهانی ازجمله کلانشهرهای ایران بوجود می آورد این صنعت درساختارهای فضایی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی عصر پسامدرن در جامعه حال حاضر شهری ایران بسیار با اهمیت است براساس چنین ویژگی امروزه گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز فراغتی و تفریحی مدرن یکی از اهداف مهم برنامه ریزان مدیریت کلانشهرها جامعه در حوزه گردشگری شهری می باشد توسعه گردشگری شهری با ارتقای ابعاد کمی و کیفی با حداکثر بازده یکی ازمهمترین فعالیت های عمده مدیریت اجرایی شهرها درعصر حاضر می باشد وجود جاذبه های متنوع درشهرها چون اماکن تاریخی فضاهای سبز مراکز فرهنگی امکانات ورزشی تسهیلات مهمان نوازی مراکز خرید و بازارها و … جزء پارامترهای مهم شکل گیری گردشگری شهری می باشد تاکید برتوسعه فعالیت عمران گردشگری شهری نوسازی بافتهیاتاریخی شهر بازسازی فضاهای تفریحی دراین حوزه با ارایه تسهیلات مناسب کمک شایانی به توسعه پایدار شهری می کند. وجود تبلیغت داخلی و خارجی در حوزه شناخت توریسم شهری کلانشهرها بسط مراکز فرهنگی فرهنگسراها پویاییگردشگری شهری تربیت نیروی متخصص درجامعه ما می تواند در توسعه پایدار توریسم شهری بسیار موثر باشد.