سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه پاسبان – عضو هیات علم یمرکز تحقیقات روستایی وزارت جهاد کشاورزی و دانشجوی دکترای

چکیده:

شناخت نیروی کار کشور در مقاطع زمانی، پایه ای برای تعیین روند جاری و تغییرات حاصله در باارکار و وضعیت اشتغال بازار کار در اینده می باشد. شناخت عرضه نیروی کار و ویژگی های آن پایه ای برای برنامه ریزی صحیح جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی کشور می باشد. از میان اطلاعات مربوط به نیروی انسانی، بحث تحصیلات و آموزش از ویژگی و اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع تحصیلکردگان و دانش آموختگان به عنوان نیروی کار ماهر با ایفای مسوولیت در مشاغل کارشناسی و بالاتر نقش مهمی در رشد و توسعه یک کشور ایفا میکنندو عموما در مباحث مربوط به بازار کار و اشتغال به این مهم توجه خاصی شده است.
در حال حاضر رشد سرعی و چشمگیر تعداد دانشجویان زن از یک سو و از سوی دیگر گسترش فرصتهای شغلی انان، از مباحث مربوط به بازار کار و اشتغال به این مهم توجه خاصی شده است.
در حال حاضر رشد سریع و چشمگیر تعداد دانشجویان زن از یک سو و از سوی دیگر گسترش فرصتهای شغلی آنان، از مباحث بسیار مهم کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه توسعه فرصتهای شغلی متناسب با تخصص دانش آموختگان زن می باشد. بخصوص که زنان با توجه به مسوولیت خانه و خانواده از یک سو و مسوولیت ناشی از شغل، باید طراحی و برنامه ریزی مشاعل برای آنان به گونه ای باشد که هر دو نیاز را پوشش داده تا هم با حفظ نظام خانواده و هم با بهره گیری از نیروهای متخصص جامعه، امکان رشد و توسعه کشور فراهم شود.
ازاین رو در این مقاله سعی می شود تا با اطلاعات مرکز امار ایران به بررسی آمار پذیرفته شدگان آموزش عالی و فرصتهای شغلی ایجاد شده برای دانش آموختگان بر حسب رشته های مختلفپرداخته تاضمن بررسی کمبودها و نارسائیها، راهکارهای برای استفاده مناسب از نیروی انسانی ماهر ارائه دهد.