سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

احمد اصل هاشمی – کارشناسی ارشد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
پروین پورعبدالهی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

آب سالم و کافی از ضروری ترین نیازهای بشری است که تامین آن از اقدامات مهم در جهت جلوگیری از شیوع بیماری های منتقله توسط آب و حفاظت محیط زیست می باشد. ازعمده ترین مشکلانی که در بحران ها به ویژه در زلزله گربانگیر مردم و آسیب دیدگان می شود مشکل مربوط به آب است. این مشکل چه در هنگامحادثه و چه بعد از حادثه همواره سلامتی مردم را تهدید کرده و در صورت بی توجهی درتامین و نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی در شرایط عادی که همواره با دقت وحساسیت خاصی صورت می گیرد سبب خواهد گردید که احتمال ورود فاضلاب یا عوامل آلوده کننده به داخل شبکه هاو منابع آب وجود داشته و زمینه را برای افزایش بیماریها فراهم نماید به همین دلیل در شرایط بحرانی و فقدان آب از یک طرف و آلودگی منابع آبی از طرف دیگر شدت حوادث رامضاعف می نماید. تخریب منابع آبی از قبیل چشمه ها، چاه ها‌، قانوات و شکستنمخازن زمینی و هوایی و نیز شکستن منابع آب آشامیدنیو لوله های فلاضلاب و تخریبتاسیسات و تلمبه خانه ها همواره با قطع برق از دلایل اصلی قطع آب یا آلودگی آب ها در شرایط بحران می باشند. در نتیجه کمبود آب موجب می شود تا آسیب دیدگان به آب های آلوده روی آورده و برای ادامهحیات هر گونه آبی را به مصرف برسانند، حتی تامین آب از تانکرهای سیار و یا نصب تانکرهای ثابتدر نقاط آسیب دیده و یا محل های موقت اسکان آسیب دیدگان به دلیل عدم حفاظت لازم از زمان برداشت تا مصرف خود نیاز به نظارت خاصی داشته و کنترل لحظه به لحظه ای را طلب می نماید. بررسی ها نشان میدهد که ترتیب اولویت بندی تامین آب در شرایط اضطراری شامل شبکه آبرسانی شهری سالم، شبکه آبرسانی خصوصی سالم، استفاده از آب باران، آب های سطحی،آبهای زیر زمینی (شامل قنات، چاههای قنات و چشمه های بهسازی شده)،استفاده از تانکرهای آب و در نهایت توزیع آب بوسیلهبطری یا پاکتها می باشند که پس از گندزدایی به روش هایرایج ازجمله کلر زنی، جوشاندن، استفاده از قرص های کلردی کلر و هالوزان و دستگاه تصفیه ای انفرادی در اختیار افراد بلا زده قرار گیرد و همچنین بررسی ها نشان می دهد که حداقل یکمنبع آب بازای هر ۲۵۰ نفر تامین گردیده و حداکثر فاصله منبع آب از چادر بایستی ۵۰۰ متر در نظر گرفته شده باشد. که سعی شده در اصل مقاله بصورت اجمالی از نظر کیفی و کمی تامین آب در شرایط اضطراری پرداخته شود.