سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه جاذبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یک روش ابداعی برای تهیه کم قیمت ترین کالاها برای پروژه های ساخت چندفازی ، تهیه شده است . قوانین خرید کالاها در اغلب کشورها ، استفاده از این روش را مجاز دانسته اند . استفاده از
این روش ، به مالک این امکان را می دهد که تعادل بهینه بین قیمت و عملکرد کالاهای مهم با در نظر گرفتن خواسته های طولانی مدت مشتری ، پرسنل بهره بردار و پرسنل نگهداری ایجاد کند .
در صورتی که از این روش برای خرید کالاها استفاده شود ، کالاهای انتخاب شده کم ترین هزینه طول عمر را نسبت به بقیه کالاها خواهند داشت ، مناقصه رقابتی برای انتخاب حفظ خواهد شد ،
کالاهای انتخاب شده کیفیت عالی و قابلیت اطمینان بالایی خواهند داشت ، اطمینان از عدم تغییرقیمت واحد کالاها در خریدهای متعدد حاصل خواهد شد و کالاهای استاندارد ، کسب می شوند . با توجه به مزایای بالایی این روش ، لازم است که با فرآیند آن آشنا شد . کاربرد این روش برای یک پروژه چند فازی در امریکا بررسی شده است . نتایج حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که به دلیل عدم آشنایی اغلب فروشندگان در امریکا با این روش ، باید برای معرفی این روش تلاش زیادی شود و در تهیه آگهی دعوت به مناقصه برای انتخاب مناسب ترین فروشنده ، دقت کافی به خرج داد و کالاهای مورد نظر به طور کامل شرح داده شوند . در ضمن برای این که فروشندگان فرصت کافی برای بررسی شرایط موقعیت خود با توجه به شرایط بیان شده در آگهی دعوت به مناقصه ، داشته باشند ؛ باید حداکثر زمان مجاز برای تحویل پیشنهادات زیاد باشد . در مورد روش انتخاب باارزش ترین کالا از آن جا که فروشندگان با این روش آشنایی کافی ندارند ، موضوع زیاد بودن زمان مجاز برای تحویل پیشنهادات به صورت جدی تری مطرح است .