سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پرویز دولایی – دانشگاه ولونگانگ استرالیا
هما درویش زاده – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

فناوری های جدید اطلاعات، بهبود و توسعه در تکنولوژی کامپیوتر و شبکه های رایانه ای این امکام را فراهم می آورد تا کشورهای در حال توسعه بتوانند بطور موثر بخشی از مسئله اشتغال را با تربیت نیروهای مورد نیاز جامعه حل نمایند. این فناوری آموزش را با حداقل هزینه و حداکثر کارآئی میدهد. فناوری های جدید این امکان را نیز فراهم می کنند تا نیروهای شاغل،غیر فعال، آموزش حین کار دیده تا از این طریق مهارتهای جدیدی کسب نمایند و یا مهارت های سابق خود را با نیازهای شغلی روز منطبق نمایند. در این مقاله ابتدا چندین مفهوم و بستر جدید در رابطه با آموزش به کمک فناوری های جدید معرفی می گردد. در خصوص مسئله اشتغال اشاراتی به تربیت نیروهای جوان جهت برآوردن نیازهای حرفه ای جوامع در حال رشد می شود و یک نمونه انجام شده در خصوص آموزش حین خدمت جهت تطبیق مهارتهای نسبتا قدیمی با مهارتهای تخصصی روز اراده می گردد.