سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی ابراهیمی سعادتلو –
رعنا کیهان منش –

چکیده:

در این بررسی ۱۰ عدد زبان گاومیش از نظر شکل، اندازه و تمامی وضعیت ظاهری مورد بررسی و همچنین از تمامی پرزهای زبانی موجود در سطح زبان لامهای بافت شناسی تهیه و بعد از رنگ آمیزی به روش H&E از نظر تمامی مشخصات و وجود یا عدم وجود جوانه های چشایی مورد مطالعه قرار گرفت . زبان در این حیوان طویل و تقریبا به شکل مستطیل دراز با بخش جلویی نوک تیز دیده شد . در سطح پشتی زبان حدودا به فاصله ۲۰ سانتیمتری از نوک آن برجستگی تاول زبانی که در جلو دارای گودی زبانی میباشد، مشاهده شد . میانگین طول زبان در حالت کلی برابر ۴۸/۸ ± ۰/۱۴سانتیمتر، میانگین فاصله نوک زبان تا گودی زبان برابر ۲۰/۸ ± ۰/۱۵ سانتیمتر و فاصله گودی زبانی تاریشه زبان برابر ۲۸ ± /.۴ سانتیمتراندازه گیری شد . همچنین میانگین عرض زبان در ۴ سانتیمتر جلوی زبان برابر۶/۰۵ ± ۰/۰۱۴سانیمتر، در محل گودی زبانی برابر ۶/۷ ± ۰/۱۳ سانتیمتر و در تاول زبانی برابر ۹/۷ ± ۰/۱۴سانتینترمحاسبه گردید . میانگین ضخامت زبان در ۴ سانتیمتر جلوی آن برابر ۱/۶۴ ± ۰/۱۳۷ سانتیمتر، در گودی زبان برابر۹/۷۴ ± ۰/۱۴۲سانتیمتر و در تاول زبان برابر ۱۳/۲ ± ۰/۱۶سانتیمتر تعیین گردید . پرزهای نخی شکل در سرتا سر زبان،پرزهای مخروطی و عدسی شکل نیز در روی سطح پشتی تاول زبانی و در نزدیکی ریشه زبان پخش شده اند . پرزهای جامی که به صورت دو دایره داخل هم میباشند در کناره های ریشه زبان به تعداد ۲۳-۲۰ عدد قرار گرفته اند . پرزهای قارچی مابین پرزهای نخی در سرتاسر سطح پشتی، کناره ها و حتی کناره های سطح شکمی زبان پخش شده اند . بافت پوششی سطح زبان از نوع سنگفرشی مطبق و در بعضی قسمتها شاخی شده میباشد . بافت پوششی توسط پارین به لایه های عضلانی زبان می چسبد و مرز لایه مخاطی از زیر مخاط مشخص نیست . لایه عضلانی بسیار ضخیم و کلفت بوده و در بین عضلات فوق غدد سروزی ابنر بطور وسیع مشاهده شد . همچنین دستجات عصبی حسی و حرکتی که بوسیله پرینوریون احاطه شده اند در بین عضلات مشاهده میشود . از بین پرزهای زبانی در این حیوان فقط پرزهای جامی دارای جوانه های چشایی میباشند . جوانه های چشایی خمره ای شکل بوده و سوراخ این جوانه ها به به شیار چشایی باز میشود . میزان و تعداد این جوانه های چشایی در کنار هر پرز جامی بطور متوسط ۵-۴ عدد مشاهده شد .