مقاله تاويل بي خويش نويسي: تحليلي تازه از نگره هاي ادبي عين القضات همداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نقد ادبي از صفحه ۵۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تاويل بي خويش نويسي: تحليلي تازه از نگره هاي ادبي عين القضات همداني
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاويل
مقاله شکل اتصالي و انفصالي حروف
مقاله معنا
مقاله معناي معنا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از شخصيت هاي بزرگ ادبي و عرفاني که در حيطه نقد و نظريه ادبي نکته ها و سخنان قابل تامل بسياري گفته، عين القضات همداني است. وي در چهار اثر ممتاز خود نگره هاي تازه و نادري را در باب نقد، تحليل و تاويل متن و حقيقت آن مطرح کرده است که از ميان آن ها مي توان به نحوه نسبت معنا و لفظ، شکل اتصالي و انفصالي کلمات در ارتباط با مفهوم و محتوا، نسبت شعر و نثر با ذهنيت و زاويه ديد خواننده، بي خويش نويسي و به ويژه سه ساحت کودکي، عاقلي و عاشقي در تحليل معنا و معناي معنا اشاره کرد که هنوز هم بسيار عميق و گير است. هدف اين مقاله، تحليل نگره هاي ادبي عين القضات در پرتو تفسيري هماهنگ بر اساس گفته هاي خود اوست.