مقاله تاويل حكايت دو زاهد از تاريخ بيهقي بر اساس نظريه ژك لكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: تاويل حكايت دو زاهد از تاريخ بيهقي بر اساس نظريه ژك لكان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حيث خيالي
مقاله ساحت رمز و اشارت
مقاله حيث واقع
مقاله ژك لكان
مقاله تحليل متن
مقاله ابن عمري
مقاله ابن سماك
مقاله هارون
مقاله تاريخ بيهقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرضي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: پورخالقي چترودي مه دخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي تحليلي شخصيتهاي اصلي داستان «دو زاهد» با نگاهي بر آنچه لكان از ساختمان نفساني آدمي ارايه مي دهد، خواهيم پرداخت. ژك لكان وجود آدمي را به سه ساحت تقسيم مي كند: «حيث خيالي» كه همان دنياي جذابيتهاي ظاهري و فريبندگي و فسون با عملكرد پرده پوشي نسبت به ضمير ناآگاه، است؛ «ساحت رمز و اشارت» ساحت آرزومندي آدمي است كه انقسام وجودي آدمي در آن مطرح مي شود و «حيث واقع» كه گوياي آن است كه ذات آدمي در ضمير ناآگاه و در ماوراي وجود اوست كه لكان به اين ماورا، عنوان «غير» مي دهد. براي تحليل رواني شخصيتها تكنيكهاي زباني موجود در نثر و نحو جملات، مفيد خواهد بود. زمينه اصلي داستان را سه شخصيت اصلي شكل مي دهد كه هر يك بر اساس ساحتي از نظريه لكان مورد بررسي قرار مي گيرند. هارون الرشيد نماينده حضور آدمي در ساحت رمز و اشارت است؛ يكي از دو زاهد (ابن عمري) در حيث خيالي و ديگري (ابن سماك) با توجه به نشانه هاي موجود در متن احتمالا فردي است كه حيث واقع را تجربه كرده است.