مقاله تاويل عکس، و چگونگي تحقق لذت متن در مخاطب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در باغ نظر از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاويل عکس، و چگونگي تحقق لذت متن در مخاطب
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لذت متن
مقاله رولان بارت
مقاله اتاق روشن
مقاله عکس
مقاله استوديوم
مقاله پونکتوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي طلب عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خلق متن مي تواند در پي خواست لذت نيز باشد. لذتي که پديد آورنده متن، در حين آفرينش متن، آن را تجربه مي کند؛ و لذتي هم، که خواننده ناشناخته متن، در قرائت متن، آن را کشف مي کند. لذت متن، شايد حقيقت نهفته در هستي متن باشد، که مخاطب – چه خواننده نامعلوم آن، و چه مولف به سان مخاطب اوليه اش – آن را در زيبايي متن، مشاهده، و از چنين دريافتي، حظ مي برد. گادامر، از بزرگ ترين فلاسفه معاصر، حقيقت و زيبايي را دو عنصر تفکيک ناپذير در هر متن و به ويژه در اثر هنري دانسته، و دريافت لذت را، منوط به آشکارگي حقيقتي مي داند که در متن نهفته است.
عکس، به مثابه متني لذت آفرين، آشکارگي حقيقت خود را در برابر مخاطب ويژه خويش، به نحوي منحصر به فرد، آشکار مي کند. رولان بارت، لذت عکس را در اتاق روشن – کتابي که منحصرا درباره عکاسي نوشت – مي کاود. استوديوم و پونکتوم، دو عنصر حظ بصري، در عکس، که اولين بار در اتاق روشن مطرح مي شوند، مي توانند به ساير متون تصويري (تجسمي) نيز، قابل بسط باشند.