مقاله تاويل و قانون آن از ديدگاه غزالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جاويدان خرد از صفحه ۲۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاويل و قانون آن از ديدگاه غزالي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاويل
مقاله تفسير به راي
مقاله قواعد تاويل
مقاله موازين شرعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از دغدغه هاي اساسي غزالي که در طي انتقال مبنايي او به سمت تصوف نيز قابل مشاهده است مساله تاويل و روش تاويل متون مقدس خصوصا قرآن کريم است. او هر چند رساله هايي در رد تعليميه، باطنيه و اسماعيليه و رويکرد آنان به قرآن کريم دارد، اما با توجه به قواعدي که در ضمن تاويل بنا مي نهد به خوبي تاثيرپذيري او در اين زمينه از رويکرد باطني به تفسير قابل مشاهده است، رويکردي که بعدها در جريان هاي مهم فلسفي مانند حکمت متعاليه نيز موثر افتاد. اين مقاله ابتدا به مساله تاويل مجاز و غيرمجاز و، تفسير به راي، در نزد غزالي و سپس به قواعد تاويل مجاز در نزد او و در انتها به مواردي از اين تاويل از باب نمونه در آثار او مي پردازد.