مقاله تاييد امضاي برخط در حوزه تبديل موجک ايستا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تاييد امضاي برخط در حوزه تبديل موجک ايستا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگرسيون توسعه يافته
مقاله نقاط فرينه
مقاله تبديل موجک ايستا
مقاله تاييد امضاي برخط
مقاله جعل حرفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: كبير احسان اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق يک سيستم تاييد امضاي برخط با استفاده از روش رگرسيون توسعه يافته در حوزه تبديل موجک ايستا ارايه شده است. براي محاسبه شباهت بين امضاها به وسيله رگرسيون توسعه يافته، بايد طول زماني سيگنال هاي متناظر دو امضا يکسان شود. استفاده از تطابق همه نقاط براي يکسان سازي طول زماني سيگنال ها سبب کاهش تمايز بين امضاهاي اصلي و جعلي مي شود. براي حفظ تمايز بين امضاهاي اصلي و جعلي، روشي بر مبناي تطابق نقاط فرينه براي يکسان سازي طول زماني سيگنال ها ارايه شده است. همچنين با محاسبه شباهت بين جزئيات سيگنال هاي امضاها در حوزه تبديل موجک ايستا، دقت سيستم تاييد امضا به طور قابل ملاحظه اي افزايش داده شده است. اين سيستم بر روي مجموعه امضاهاي SVC 2004 آزمايش شده و نتايج آن با نتايج تيم هاي شرکت کننده در اولين مسابقه بين المللي تاييد امضا مقايسه شده است. با اين روش براي امضاهاي جعلي حرفه اي خطاي تاييد %۶ به دست مي آيد که در مقايسه با تيم هاي شرکت کننده در اين مسابقه در رتبه دوم قرار مي گيرد و براي امضاهاي جعلي تصادفي خطاي تاييد وجود ندارد و از اين لحاظ در رتبه اول قرار مي گيرد. نتايج حاصل نشان مي دهد که استفاده از تبديل موجک ايستا نرخ خطا را %۳۵ نسبت به حوزه زمان بهبود مي دهد.