سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نوراله – آزمایشگاه تحقیق و توسعه نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه
محمدرضا رزازی – آزمایشگاه تحقیق و توسعه نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه

چکیده:

مسئله «تاکردن خط کش» به این صورت است که می خواهیم یک دنباله به هم پیوستن از پاره خط های با طولهای دلخواه را که از محل اتصالشان قابل تا شدن هستند را طوری در فضا d بعدی تا کنیم که همه پاره خطها در راستای یک محور از محورهای مختصات باشند. همچنین یک مشخصه خاص ازکوچکترین جعبه ای که میتواند این خط کش را در خودجا دهد، نظیر مساحت یا محیط در فضای دو بعدی یا حجم در فضای سه بعدی کمینه گردد. این مسئله حتی برای d=1 جزو مسائل NP-Complete محسوب میشود. تنها الگوریتم شبه چند جمله ای که تا به حال برای حل این مسئله وجود داشت، فقط برای حالت d=1 و دارای پیچیدگی زمانی و حافظه O(n.L2) می باشد. در این مقاله الگوریتیم شبه جمله ای با استفاده از روش برنامه سازی پویا جهت حل این مسئله درحالت کلی بیان گردیده است که دارای زمان O(n.d.Ld) و حافظه مصرفی O(n.Ld) است که در آن n تعداد قطعات خط کش و L طول بزرگترین قطعه می باشد. علاوه بر این نشان میدهیم که الگوریتم ارائه شده را می توان با تغییرات اندکی در پارامترهای آن برای حل انواع دیگری از مسائل مربوط به همین موضوع استفاده کرد.