مقاله تاکسونومي و ريخت شناسي (Salvia spinosa L. (Lamiaceae در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاکسونومي و ريخت شناسي (Salvia spinosa L. (Lamiaceae در ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله تاکسونومي
مقاله Lamiaceae ،Salvia spinosa

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرازيان نواز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، تاکسونومي و ريخت شناسي ۴۲ جمعيت از Salvia spinosa L. (Laniaceae) در ايران بررسي شده است. اين گونه در ايران از تنوع ريخت شناختي بالايي برخوردار است که اغلب در پوشش و تراکم کرک قاعده و سطح ساقه، شکل برگ، شکل حاشيه برگ و راس آن، پوشش کرک در سطح برگ، شکل حاشيه برگک هاي قاعده گل، ابعاد و رنگ براکته، طول کاسبرگ، طول خامه، و شکل و رنگ فندقه متمرکز شده است. به منظور تعيين روابط درون گونه اي، از تحليل خوشه اي با استفاده از ضريب فاصله اقليدسي (Euclidian Distance Coefficient) و نرم افزار SPSS V.11.5 بهره گرفته شد. نتايج حاصل از تحليل خوشه اي، حاکي از وجود تنوع در بين جمعيت هاي اين گونه است. بر اين پايه نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که شايد تغييرپذيري ريخت شناسي در اين گونه ناشي از چند شکلي، دو رگه گيري و يا وجود واريته هاي جديد باشد. بر اين پايه، کليه ويژگي هاي ريخت شناسي جمعيت هاي Salvia spinosa در ايران توصيف و طراحي شده است.